Kildemarken 2 - 9300 Sæby - Tlf.: 25 55 66 12

INDSATS

Hvis du gerne vil have en plads på Kildemarken skal du, din sagsbehandler eller en anden i dit netværk kontakte os på telefon eller mail. Såfremt vi har en ledig plads kan vi afklare telefonisk om du er i vores målgruppe. Du vil herefter komme til en visitationssamtale ved fysisk fremmøde. Visitationssamtalen foregår mellem dig, to medarbejdere fra Kildemarken og eventuelt rådgiver eller bisidder.
Det er også muligt at møde op fysisk efter selvmøderprincippet.

Alkohol og hash
Vi stiller ikke krav om, at du er afholdende når du bor på Kildemarken. Der må ikke indtages eller sælges alkohol, hash eller andre rusmidler på matriklen, det være sig både på eget værelse, fællesarealer eller udendørs. Hvis du er påvirket opholder du dig på eget værelse.

Andre rusmidler
Kildemarken modtager ikke borgere med aktivt forbrug af andre rusmidler end hash og alkohol. Vi henviser til andre steder, som med sundhedsfagligt uddannet personale alle dage er bedre rustet til at tage hånd om og hjælpe dig.

Psykiske problemstillinger
Kildemarken modtager borgere med velbehandlede psykiatriske diagnoser eller andre psykiske udfordringer. Såfremt du har ubehandlede, alvorlige psykiatriske udfordringer henviser vi til andre steder, som med sundhedsfagligt uddannet personale alle dage er bedre rustet til at tage hånd om og hjælpe dig.

Medicin
Hvis du er i medicinsk behandling står du selv for din medicinering, da vi ikke har sundhedsfagligt uddannet personale alle dage. Vi kan hjælpe med opbevaring af medicin – eller værdier i sikkerhedsbokse.

Indsats
Som beboer på et herberg har du ret til en handleplan efter Servicelovens § 141. Planen udarbejdes af din sagsbehandler i samråd med dig. På Kildemarken vil du i samarbejde med personalet lave en opholdsplan, som indeholder dine mål og ønsker for opholdet.

På Kildemarken kan du af uddannet personale forvente hjælp og støtte til at strukturere din hverdag, det indebærer blandt andet kontakt til egen kommune/sagsbehandler, hjælp til arbejde/uddannelse samt fritid og foreningsliv, kontakt til misbrugscenter og/eller psykiatrien. Kildemarken tager udgangspunkt i en samtalebaseret indsats som søger, at afhjælpe de udfordringer og problemstillinger du har.

 

KONTAKT

Kildemarken 2

9300 Sæby

Telefon: 25 55 66 12

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Direktør: Morten Pedersen:

 

 

 

FIND VEJ

 

 

Klik og find vej